Bearbetningssteg

LashParade

För närvarande är en av de mest attraktiva bearbetningarna av metallmaterial bearbetning av avfall. Det låter dig skriva lämpliga former och grovhet samt dimensioner för en viss metallvaror. Den mest eftertraktade typen är fräsning.

FörlustbehandlingDet är värt att veta att avfallsbearbetning räknas på bearbetning och erosiv bearbetning. Bland annat kan cnc-fräsning ingå i bearbetningen. Det är idag som denna operation för närvarande utförs i stor utsträckning på metalltema, vilket ger dem önskade dimensioner, form och grovhet. Nu kan vi ge bland annat en perifera fräsoperation, som vi kan inkludera en typ av bearbetning som kallas motroterande operation och samtidigt drift. Den motrotande operationen är den sista, att skärkanten på vårt verktyg rör sig i motsatt riktning än materialets matning. Från serien räknar samtidiga operationer på det sista, att skärkanten på vårt verktyg rör sig i samband med fogen med matningen av det bearbetade materialet. Det är värt att veta att vi måste välja lämpliga parametrar för operationen i förhållande till vår produkt och dess tjocklek. Det är då särskilt viktigt eftersom för närvarande metallmaterial är ett grundelement i många anordningar och maskiner, och dessutom konstruktion. De är idag den största gruppen tekniska material.

Om du funderar på att bearbeta något arbetsstycke eller halvfabrikat bör du tänka på att använda det i förväg. I det sista projektet bör du välja behandlingsparametrar väl och bestämma vilken typ av form vi vill ge vår blanka, och på liknande sätt vilken grovhet ska vara.