Brandrisk

Uppgiften för elektrostatisk jordning räknas på att minska risken för explosion av brandfarliga ämnen vid slutet av elektrostatisk gnista. Det används oftast i storleken på transport och bearbetning av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning kan använda den nya formen. De tystaste och några komplicerade modellerna passar in med jordklämman och kabeln. Mer avancerade och tekniskt avancerade är utrustade med ett jordningsskyddssystem, tack vare vilket det är tillåtet att avge eller transportera produkten när jordningen normalt är ansluten.

Elektrostatiska jordningar ges vanligtvis vid lastning eller lossning av järnvägs- och tankfartyg, tankar, fat, så kallade big-väskor eller delar av processinstallationer.

https://strong-gel.eu/se/

Till följd av att tankar fylls eller tömmas med annat innehåll (t ex tankar med pulver, granuler, vätskor kan farliga elektrostatiska laddningar skapas. Källan till deras skapande kan också blanda, pumpa eller spruta brännbara ämnen. Elektriska laddningar skapas genom kontakt eller delning av enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning begränsas till de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som kommer i kontakt med varandra. Slutligen kan en nära och plötslig kontakt med en jordning eller ett oladdat objekt resultera i en kort strömpuls, vilket kommer att vara uppenbart i kärnan i gnistan.Brist på uppmärksamhet vid gnistutsläpp kan tända blandningen av alkoholer och luft, vilket framgår av en explosion eller en stor explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.