Elektrisk lokskarare

I utvalda företag och institutioner används eller lagras ämnen som kan vara medvetna om att skapa en explosiv atmosfär med luft. Sådana ämnen kommer i synnerhet att vara ämnen som gaser, vätskor och fasta ämnen med hög grad av sönderdelning, t.ex. kolstoft, trästoft etc.

I sådana situationer är arbetsgivare skyldiga att utföra en explosionsriskbedömning och en explosionsriskbedömning. I synnerhet bör du peka på platser och lägenheter där de största explosionsriskerna uppträder. Explosiva zoner ska vara både användbara i yttre områden och områden. Och det behöver arbetsgivare att förbereda grafisk dokumentation, som kommer att reglera och samtidigt indikera faktorer som kan orsaka tändning.

Bedömningen av explosionsrisken måste utföras på grundval av kraven i ekonomiministerns förordning av den 8 juli 2010 i historien om minimikrav för hälsa och säkerhet i samband med möjligheten att träffas i den explosiva atmosfären (Journal of Laws 2010 nr 138. 931.

Som en del av explosionsriskbedömningen utförs objektets egenskaper. Det definieras på dess yta, antal våningar, rum, tekniska linjer etc. De faktorer som kan leda till brand eller explosion kontrolleras. Material och stilar utvecklas för att minska och eliminera brand- och explosionsrisker. Det uppskattas att det finns ett antal brandfarliga ämnen som kan vara en källa till potentiell explosion. Innovativa lösningar för att minimera risken för explosion tas.