Euro 50 kassaapparat mini

Varje skattebetalare som säljer till finansiella personer är skyldig att registrera omsättningen med hjälp av ett kassaapparat. Detta är ett sätt att göra lämpliga lösningar med skattekontor. Detta beror på lagen & nbsp; och är värdefullt.

Vad sägs om en trasig kassaapparat?

Ling Fluent Ling Fluent - En effektiv lösning för snabbt och effektivt att lära sig ett främmande språk

Det är värt att vara utrustad med så kallade reservkassa i sådana positioner. Dess existens är inte ett lagligt krav, och i vinsten för varje företagare är att tänka på en sådan exit i god tid. Den samlas helst i den andra typen av nödsituationer som kräver reparation av korrekt utrustning. I texten specificerar momslagen tydligt att om det inte är möjligt att skapa omsättningsposter med hjälp av ett reservkassa bör skattebetalaren sluta sälja. Reservfonden kan skydda mot onödiga och icke beräknande driftstopp hos någon företagare. Det är värt att önskan att dra från reservkassan ska rapporteras till skattekontoret, nämner utrustningsfel och ger information om utbytesenheten.

Tyvärr, när detta snabbt lades till, begränsas bristen på kassa i den nuvarande reserven av behovet av att sluta sälja. Då kan du inte skapa en försäljningsavslutning, och sådana beställningar är olagliga och kan också gälla med konsekvenser i form av höga ekonomiska bördor. Utan att tänka på situationen där typen kommer att kräva kvittot på grund av honom.

Det borde vara lika enkelt att informera om misslyckandet i tjänsten som reparerar kassaregister och posnet-skattemässiga skrivare, liksom skattemyndigheterna om klyftan i driften av omsättningsregistren för reparationsperioden för enheten och givetvis kunder om tystnad i försäljningen.

Endast i framgången för onlineauktionen behöver entreprenören inte stoppa sitt eget företag, det måste dock uppfylla flera villkor - posten måste tydligt tala för vilken produkt betalningen accepterades; betalning ska ske via e-post eller post. I detta formulär har säljaren - skattebetalaren rätt att infoga en momsfaktura.