Explosionssaker konstruktionsutrustning

EX-beteckningen är en speciell beteckning för explosionsskydd som är inriktad på utrustning och skyddssystem eller deras komponenter och mängder.

I kontakt med alla skillnader i säkerhetsnivån i EU: s länder utkom ett yttrande om föreningen av viktiga värden i vissa medlemsländer. Enhetliga lagar möjliggjorde ett mycket mer populärt och närmare flöde av varor mellan EU-länderna. Detta är hur den så kallade Det nya lösningsdirektivet, som presenterade sig som en nyckellösning för att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna.För potentiellt explosiva områden och enheter som tas i drift i moderna områden, bör två grundläggande ATEX-direktiv (från den franska atmosfären Explosible nämnas:- Europaparlamentets och Europeiska rådets direktiv 94/9 / EU ATEX95 (av den 23.03.1994 om storleken på harmonisering av lagstiftningen i medlemsländerna om enheter, maskiner och skyddssystem som är avsedda för avläsning i potentiellt explosiva atmosfärer.- Direktiv 99/92 / EG ATEX137 (av den 16.12.1999 som reglerar minimikraven som skydd och säkerhet för människor i positioner där det finns en potentiellt explosiv atmosfär.Alla EX-rätter ska märkas perfekt och genomgå en serie tester som blir sjuka för att eliminera eventuella fabriksdefekter. Europeiska unionens direktiv, som Polen fick 2003, definierar och specificerar strikt principerna för arbete och betydelsen av denna enhetsstandard.Du hittar mycket för Atex här.