Gaser och dammfororeningskalla

På kontoret, där de innehåller damm, vätskor, gaser eller brandfarlig ånga, medan det inte finns några zoner där det kan vara potentiellt explosivt, bör ett omfattande dokument som kallas en explosionsriskbedömning utarbetas utan dröjsmål.Man bör komma ihåg att arbetsgivaren är skyldig att beteckna explosionsfarliga zoner.

Dr Farin ManDr Farin Man. Effektiva bantningspiller

Bakom frågan om punkt 37. § 1. avyttra minister och privata brädor av den 7 juni 2010. I händelse av brand skydd av byggnader, andra byggnader och områden (Dz.U.10.109.719, även inklusive de föremål när nära områden där de produceras, lagras, lagras brandfarliga material eller där de kan träffa och blandningar som kan orsaka en explosion, göra en riskbedömning för explosion.I den nuvarande bedömningen är det absolut nödvändigt att ange rum som är potentiellt explosiva. I rum och utomhusutrymmen måste lämpliga explosionszoner anges. Grafisk dokumentation bör förberedas innehållande klassificering och faktorer som kan leda till explosion.

Bedömningen av explosionsrisken bör fastställas i enlighet med gällande europeiska standarder, bland annat följande:• PN-EN 1127-1: 2011 "Explosiva atmosfärer. Förebyggande av explosion och explosionsstöd.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Explosiv atmosfär - Klassificering av rymden - Explosionsfarliga atmosfärer.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Explosiva atmosfärer.Klassificering av rymden. Atmosfärer som innehåller brännbart damm,• Teknisk standard ST-IIG-0401: 2010 "Gasnätverk. Explosiva atmosfärer. Åsikt och tillämpning.• PN-EN 6079-10-14 "Explosiva atmosfärer - Design, val och montering av elektriska installationer"• PN-EN 60079-20-1 "Explosiv atmosfär - Materialegenskaper angående alkohol och ångklassificering - Experimentella metoder och tabelldata"• PN-EN 50272-3: 2007 "Säkerhetskrav och installation av sekundära batterier..