Hemskydd vad kostar

Säkerhet är en princip i vid mening, varje utseende av vår vardagliga lägenhet. Men ritar vi varje dag säkerhetsbeslutet, genom kontakt med el? Självklart inte. När allt kommer omkring kör vi inte varje dag runt lägenheten, kontrollera varje gång den elektriska installationen och konsistensen av dess konditionering.

https://slim-ecoligocal.eu/se/

En del av användarsäkerheten och den korrekta driften av den allmänt förstådda elektriska installationen är jordad. Vad är deSkyddsledare är processer som förbinder ett objekt som är elektriskt laddat på marken. I denna lösning neutraliseras laddningen också. Skyddsjordning är värt att skydda mot elektrisk stöt.De två vanligast behandlade är PE och PEN, dvs PE (skyddsledare i nuvarande TNS-installationer och PEN (skyddsneutral ledare matad i TNC- eller TNCS-typinstallationer.En nackdel med TNC-systemet är att PEN utför samma funktion som en neutral och skyddande ledare. Det betyder ingenting annat än att denna kabel existerar förutom att arbeta i enfasorganismer, den löper genom höga belastningsströmmar och i trefasystem utsätts den för belastningar som härrör från asymmetri i föreningen.Oavsett vilken kabel som används, finns det inga skämt i produktioner med riktningen, det borde vara känsligt. Det kända ordstävet "elektriker tikar inte" tyvärr i den verkliga världen reflekteras inte.Nu när du vet hur du ska ta hand om din egen säkerhet är det värt att lära känna frukterna av dess fel.Den vanligaste konsekvensen av otillräckligt skydd för installationen eller felaktigt spelande är elektriska stötar.Visste du att strömmen av ström i en lämplig kropp med en intensitet på över 70 behandlar är dåligt för att vara?Hur kan du stoppa rörelsen?I värsta fall, även död, är andra effekter hjärtstillestånd, brännskador, medvetslöshet, muskelkramper eller partiell förbränning av vävnader.