Identifiering av konkurshotsignaler

Den innovativa industrin använder tiotusentals brandfarliga och explosiva ämnen. Gas- och vätskeparametrarna i många exempel är helt erkända och dokumenterade. Därför är identifieringen av faror som uppstår vid deras närvaro i arbetsprocessen ganska enkel. Situationen är mycket mer känslig vid flyttning, lagring eller behandling av lös material. Till följd av framgångar är till synes skadliga ämnen som mjöl, trä, socker, kakao, aluminium eller papper i dammformer farliga explosiva hot.

Industriella centrala dammsugningsinstallationer används för att avlägsna sedimenterat damm från parkettgolv, plana ytor och konstruktion av utrustning och hallar. Därför syftar den till att upprätthålla hygien i arbetets bakgrund och att skydda arbetstagare, organisationer och verktyg mot damm, inklusive risken för sekundär explosion. Alla företag som driver industriella installationer måste utföra & nbsp; installation i enlighet med gällande standarder som fastställs i direktivet & nbsp; atex installation.

Den viktiga uppgiften för centralsugning:- skydd av hälsa och liv för människor som går i en lägenhet från de destruktiva effekterna av damm.- skydd av organisationer och verktyg mot fel i produkten av damminterferens,- Skydd av installationer och kvinnor som utför verksamhet mot effekterna av okontrollerad pollenutbrott.

Uppmärksamhet - explosionsriskI händelse av att brandfarliga eller explosiva ämnen, gaser, damm, flytande ångor eller hybridblandningar är involverade i vakuumprocessen är det hög risk för okontrollerad explosion. Denna operation kommer sannolikt att resultera i förstöring av dammfjernningsenheten och hela enheten. Enligt statistiken är filtreringsenheter och cykloner kvalificerade till skolan av enheter med hög explosionsrisk.

Central sug och explosiv säkerhetSom ovan anmärkt är en dryck med dyrare betydelser av central dammsugning att minska risken för sekundär explosion genom att eliminera den så kallade kvarvarande damm. Lösningen från ena sidan maximerar explosions- och brandsäkerheten hos enheten, den nya tillåter att minska kostnaderna för att matcha processinstallationen enligt ATEX-direktivet. Detsamma bör noteras att installationen av centralsugning måste uppfylla de stränga kraven i ATEX-direktivet för att lyckas med brännbart och explosivt damm.