Kassa aclas kos

Det är värt att nämna vad som är att betala kassaregister: Finansiering av kassaregisteret, nödvändiga tekniska inspektioner, alla reparationer som byggs under garantiperioden och efter att garantin löper ut och nödvändiga underhållsaktiviteter. Dessutom är kassaregistreringsansvarig ansvarig för inmatningar i serviceboken och rapporterar kassalyseringen av kassaregistret till USA.

Tarnkassregistren erbjuder sina kunder ytterligare tjänster: utbildning inom kassaregistreringstjänsten, och till och med en betydande minskning av programmeringen av varubetecken och PTU-priser.

Vid tidpunkten för nödvändiga tekniska inspektioner utför service tekniker följande aktiviteter:- utvärderar kassakontotens skick, deras överenskommelse med undertexten i serviceboken och servicedokumentationen,- kontrollerar kassaregistreringsprogrammet, dess förmåga, överensstämmelse med undertexter i kassaregisterets konst- och servicedokumentation,- Kontrollerar korrektheten av kassaregistret, särskilt när det gäller utfärdande av skattehandlingar,- utvärderar villkoren för kassarhus, skatteminnet, en viktig styrelse och en skattemodul i enlighet med byggmaterialet,- Kontrollerar att konsumentdisplayen är korrekt,- Resultatet av översynen tillsammans med rekommendationerna finns i serviceboken.

Övrigt:1. Nödvändig teknisk granskning måste också utarbetas när kassanvändaren avbröt sin egen roll eller av någon anledning upphörde att registrera omsättning i kassan, trots att han inte registrerade kassan.2. I den tekniska översynens order bestäms var och en av kassapostens byggpunkter, vilka är ansvariga för att registrera omsättningen och vilken otillbörlig åtgärd som kan påverka den låga beräkningen av skatter. Under inspektionsperioden söker således inte servicetekniker efter fel som styr kassens drift, och kontrollerar inte heller om ytterligare utrustningsfaktorer, t.ex. mekanismen som är ansvarig för utskrift, strömförsörjning, fungerar bra. Naturligtvis kan användaren be en servicetekniker att kontrollera kassaregistret och ändra de skadade föremålen, men det kommer att bli de sista aktiviteterna som utförts utanför den tekniska inspektionen.