Plastarbetstyper och applikation

För närvarande är metallurgi ett fält som begränsar inte bara plastformningsprocesser och gjuteri, men också använder studien av makroklassstrukturer. I denna skyldighet förskjuts vanligtvis experiment på metallografiska mikroskop.

Mikroskopi är ett fält som dök upp för flera hundra år sedan. Och det var bara ett relativt nytt sätt som mikroskop började tas i metallurgi. I nuvarande stadier är de nödvändiga under boken med tekniska resurser. Det är inom detta område som de mest betydande är metallografiska mikroskop, som bland annat handlar om sökandet efter metallprover eller deras genombrott. Detta är en bildteknologi som görs på ogenomskinliga prover. Metallografiska mikroskop inkluderar, men är inte begränsade till, elektronmikroskop, som möjliggör observation av strukturen vid atomtillståndet, och ljusmikroskop, vilket ger en mindre förstoring. Observationer som gjorts med hjälp av dessa verktyg är särskilt viktiga, eftersom vi tack vare detta kan upptäcka andra typer av mikrokrackor i varorna eller deras initiering. Det är också möjligt att beräkna fasandelen och dessutom exakt bestämma de enskilda faserna. Tack vare detta kan vi också bestämma mängden och sättet för inneslutningar, såväl som många olika viktiga faktorer ur metallurgiens synvinkel. Till exempel tillåter ofta mikroskopiska observationer av nyskapat material noggrann observation av materialets struktur, så att vi i framtiden kan undvika många oönskade fel.

Användningen av metallografiska mikroskop är otänkbart viktig eftersom vi tack vare det lätt kan hitta materialfel. Men att ha service på denna utrustningsmodell är svårt. Från nuvarande mening bör forskning endast utföras av kvalificerade personer.