Pollinering av paron

I affärsställningar och produktionshallar har människor ofta maskiner vars arbete orsakar utsläpp av små fragmenterade partiklar som tenderar att damma rummen. En långvarig bok i pollinering kommer sannolikt att leva avsevärt hårt för arbetstagarnas hälsa. Sådana pollinationer har giftigt spel på det mänskliga systemet. Dessutom försämras de negativa effekterna av pollinering på människor deras effektivitet i den aktivitet som byggs. Ibland är pollinering också närvarande från brandfarliga eller explosiva gaser, damm och ångor, vilket kan orsaka en explosion, vilket leder till förlust av liv eller hälsa.

För att undvika detta är det nödvändigt att behandla deduktionsinstallationer. Dammsugare, eller industriavfuktning, är processen med vilken damm, avgaser är valda från rummen, samt efterföljande industriella ångor som är upplösta i luften. Dämpande installationer måste användas på grund av att hälso- och säkerhetsreglerna och hälsocheferna för de anställda uppnås. Sluten av avdunstningsanläggningarna är lokala avgaser. De bör installeras så nära som möjligt för pollineringskällan så att föroreningar väljs ut på deras plats för förekomst. Det aktuella alternativet kommer inte att sprida sig till något rum. Förutom att eliminera damm från luften, industriell avdammning och konstant återcirkulation. Dusting installationer inkluderar också lösningar som begränsar utsläpp av skadliga partiklar och fina partiklar i atmosfären.

När du väljer och installerar ett industriellt avhämtningssystem finns det ett antal särskilt viktiga regler att tänka på. Först och främst kan enskilda delar i avledningssystemet inte skapa elektrostatiska laddningar - då var det den mest populära metoden som ledde till explosionen av brandfarliga gaser. Ventilationskanaler som kommer in i installationslokalet måste vara förberedda från produkter som är särskilt resistenta mot korrosion och nötning. Tightness av anslutningar är också särskilt viktigt. Tack vare det fungerar planen mer effektivt, fungerar med stor prestanda, och arbetar noga för mer kraft utan uppdelning. Läckage läggs till som en följd av erosion, att kunna skicka till stora problem vid driften av systemet, det är därför de vill existera när de elimineras.