Service av varmeanordningar

Kassaregistrering är inte bara nödvändig vid utrustningsfel, men samtidigt under obligatorisk kassörskontroll, och även när vi öppnar och går in i affärer. Enligt antagandet kan en person som kan vara intresserad av att reparera den om ett kassaregister misslyckas är en anställd hos en serviceenhet baserat på lämpliga tillstånd. Mycket ofta är att få rättigheter enligt följande:

behörigheter:- Tjänsteföretaget fortsätter till kassaregistets säljare med initiativet att upprätta hjälp och införa återförsäljningsavtalet,- efter att ha samtyckt leder han varannan två anställda för certifikatutbildning, vilket avslutas med en tentamen. Vid tidpunkten för träningen får servicetekniker tillstånd för alla typer av skatteanordningar som tillverkaren ser.- efter slutförandet av testet riktar serviceteknikern får en individuell och frekvent foto ID-kort och dess tång för applicering av tätningar på verksamhetsenheten. I motsats, en tjänst som införts av tillverkaren på listan över personer som utövar rätten till garantireparationer och pozagwarancyjnych och relevanta tekniska undersökningar, och leder också sin överförts till Skatteverket.

Övrigt:Rätten beviljas för ett år och det rör sig om typen av kassaregister - kostnaden ger inte tjänaren rätt att ta hand om alla skattesystem av en producent, men bara för att bli av med beslut i vissa modeller.Servicetekniker ansvarar för att ständigt förbättra sina färdigheter genom att börja med produktmetoder. Han bör också skriva till tillverkaren varje år för förlängning av giltighetsperioden.Kravet som registrerats i återförsäljaravtalet är serviceenhetens beläggning för reservdelslager samt kontroll- och mätinstrument och utrustning. Och tjänsten är skyldig att förse kunder med förbrukningsmaterial som kommer från tillverkaren.Auktoriserad servicetekniker som inte tillhandahåller kontanttjänster till den sista behöriga personen, har inte tjänsten och behöver skicka kortet till producenten. Servicen kan hantera kassaregister, men endast om han är en person i enheten som är ansluten till producenten genom ett återförsäljaravtal.