Utvardering av arbetspositioner

De nuvarande reglerna ålägga ledande företag måste anpassa sig till de mycket olika krav. Inte bara måste förbereda sådana jobb, men också få nödvändigt att genomföra stora kampanjer möbler och porslin. Sådana är förmodligen den mest använda skatte enheter idag.

Grupper av människor detta uttalande kommer främst att fokusera på var och en av kassan, som finns nästan i varje butik. Men dessa är inte specifika rätter av denna art som bor på marknaden. Visserligen utgör kassaregister det bredaste sortimentet av denna produktstandard. Deras varande och genomförande regleras av relevanta bestämmelser och för närvarande måste en grupp av personer som kör ett jobb köpa denna typ av utrustning. Kassaregister är föremål för registrering hos skatteverket, vilket lägger till ett unikt identifikationsnummer till dem. Varje kund ska få en biljett för ett ärende i en affärs- eller tjänstepunkt, annars kan entreprenören bli böter. Användare av kassaregister är skyldiga att lagra kopior av kvitto som utfärdats med hjälp av ett kassaregister i 5 år. De är fortfarande rullar av värmepapper, de flesta kassaregisterna skrivs ut samtidigt på två rullar, där man trycker in kvitton till köparen, den andra är en kopia för investerare. Glöm inte deras service, eftersom kuporna nödvändigtvis måste genomgå recensioner. De hanteras av de punkter som har gjort försäljningen av kassan. En kopia av rapporten från den utförda översynen lämnas av företaget till skatteverket som är lämplig för en viss entreprenörs verksamhet. Kassaregister är för närvarande väldigt stora enheter. Du kan hitta små kuponger som ger dig möjlighet att sälja dörrar. Deras funktion är först och främst att det finns ett inbyggt batteri som gör att de lätt kan realiseras under en lång timme. Detta underlättar deras egendom, eftersom försäljningen eller basaren, där det fortfarande är en mobilhandel, vanligtvis inte har tillgång till el och det är inte möjligt att använda kassa utan inbyggt batteri. Parametrarna beror också på mätningen när till exempel enhetens minne.