Utveckling av fordelar och nackdelar

Catch Me, Patch Me!

Utvecklingen av dagens teknik går till byggandet av alltmer tekniskt avancerade maskiner inom jordbruks-, industri-, mat- och träindustrin. Dessa maskiner börjar accelerera och stödja produktionen av produkter i en viss bransch. Utan tvekan är dryckerna från sådana organisationer magnetiska separatorer.

Vad är en magnetisk separatorbrunn?Så det finns rätter med en effektiv magnetisk effekt (mycket av dem beror på vilken typ av efterfrågan för rengöring av olika lös och flytande material från metalliska föroreningar - bland annat:- metall arkivering- muttrars bultar- ledningar- naglar etc.Tack vare deras orsak kan de hitta användning i praktiskt taget alla branscher där den höga klassen skiljer sig från oönskade metallföroreningar av arbetsmaterialet.

Tecken och tankar fungerar magnetisk separator?För att kunna förklara funktionen av magnetisk separator måste du erkänna deras viktiga typer. Taz är inte begränsade till: balkar och magnetremsor, magnetiska nät, Låda separatorer, trumhantering borst - annars kända som magnetiska kvastar, konisk eller någon av dessa avancerade teknologier - magnetiska separatorer manuellt.

Balkar och magnetbandStrålar och magnetband: De genomförs över transportband så att de kan välja metalliska föroreningar från produkter som transporteras på transportband (som bevis på grönsaker och frukt. Detta sätt av magnetiska separatorer är din grundläggande applikation i livsmedelsindustrin.

Magnetiska nätMagnetiska grindar: Det är därför en typ av magnetiska separatorer vars huvudsakliga tillämpning är separation av magnetiska element från vilken typ av bulkmaterial som helst - sand, granulat, korn. En viktig del av att skilja dem är ytan av magnetvalsar.

LådseparatorerLådseparatorer: Även som tidigare beskrivna, används de för att separera mjuka magnetiska element från bulkmaterial, såsom sand och korngranuler. Låneutformningen underlättar dock och uppmanar rengöringsprocessen. Fångade, oönskade element faller till en mycket designad till den sista lådan, vilken lösningen är rik att otvetydigt tömma.

DrumseparatorerDrumseparatorer: Denna modell av magnetiska separatorer kommer att hitta sin grundläggande tillämpning inom plast-, återvinnings- och keramikindustrin. Trummor och långa förhållanden är anordnade i en form vinkelrätt mot bältetransportörernas effekter, där de ger slutlig rengöring av oönskade metallelement. De kontrollerar mycket exakt separatorernas roll i slipmaskiner för slipmaskiner.

borstar körningTandborstar, även kända som magnetiska bröst: De känner till sin första applikation i bilverkstäder, på kontor som rekommenderar metallbearbetning, och vart som substratet kan bli förorenat med metallelement - metallfyllningar, skruvar, naglar, trådbitar mm

Koniska separatorerKoniska separatorer: Dessa anordningar används vid rengöring av flytande material när de är pulverformiga och mycket ofta implementeras i ledningar i den så kallade wyczystkach. Även om användningen är klart full, kan fler användas inom livsmedels- och keramikindustrin samt i många nya industrier.

Manuella magnetiska separatorerMagnetiska separatorer är den andra och sista typen av magnetiska separatorer. De är då de minst avancerade tekniska verktygen, men det betyder inte att de är mindre användbara. Deras användning är mycket hög. Börjar med rengöring vid segregering av metallmaterial som slutar.